+48.774419369

Opolski Klub Karate Kyokushin prowadzi:

  • zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży,
  • świetlicę środowiskową,
  • organizuje wypoczynek letni i zimowy,
  • funduje stypendia uzdolnionej młodzieży,
  • szkoli w kierunku osiągania wybitnych wyników sportowych.


Aby przekazać 1% na rzecz Opolskiego Klubu Karate Kyokushin wystarczy w zeznaniu podatkowym podać właściwy numer wpisu do KRS: 0000076947.
Warunkiem skutecznego skorzystania z ulgi jest złożenie zeznania w terminie. Zeznania złożone po terminie nie dają prawa przekazania 1%.


Zachęcamy do darowizn 1% podatku na rzecz Opolskiego Klubu Karate Kyokushin, który zostanie przeznaczony na wymienione cele.


Opolski Klub Karate Kyokushin ma status organizacji pożytku publicznego. KRS 0000076947.

W 2018 roku (składając zeznanie podatkowe za rok 2017) wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 czy PIT-38. 1% przekazują więc w tym roku również podatnicy podatku liniowego, ryczałtowcy oraz podatnicy grający na giełdzie. Nie można przekazać 1% karty podatkowej.