+48.774419369
 +48.502103428

Opolski Klub Karate Kyokushin:

  • prowadzi zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • prowadzi świetlicę środowiskową,
  • organizuje wypoczynek letni i zimowy (obozy i półkolonie),
  • funduje stypendia uzdolnionej młodzieży,
  • szkoli w kierunku osiągania wybitnych wyników sportowych,
  • prowadzi zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych.


Aby przekazać 1% na rzecz Opolskiego Klubu Karate Kyokushin wystarczy w zeznaniu podatkowym podać właściwy numer wpisu do KRS: 0000076947.
Warunkiem skutecznego skorzystania z ulgi jest złożenie zeznania w terminie czyli do końca kwietnia 2020. Zeznania złożone po terminie nie dają prawa przekazania 1%.


Zachęcamy do darowizn 1% podatku na rzecz Opolskiego Klubu Karate Kyokushin, który zostanie przeznaczony na wymienione cele.


Opolski Klub Karate Kyokushin ma status organizacji pożytku publicznego. KRS 0000076947.