+48.774419369
 +48.502103428

Pierwsza sekcja Karate Kyokushin powstała w Opolu na początku lat 80-tych. Po pierwszym naborze zgłosiło się ok. 200 chętnych. Instruktorami byli kolejno: Jan Dajnowicz, Wiesław Kot i Andrzej MróżW 1997 sekcja przeżywa kryzys. Kolejno wyjeżdżają z Opola Wiesław Kot (emigruje do Kanady) i Andrzej Mróz (wyprowadza się do Niemodlina), ćwiczący pozostają bez instruktora. Próbę ratowania sytuacji podejmuje Andrzej Ochowicz z braćmi Andrzejem i Sławomirem Kozieł (wówczas czołowymi zawodnikami klubu) i Jerzym Matysikiem.W 1988 roku dzięki ich działaniom następuje rejestracja klubu sportowego, umożliwia to bardziej sformalizowane działania i porządkuje sytuację organizacyjną. Andrzej Ochowicz zostaje pierwszym prezesem klubu. W listopadzie 1989 roku z Wrocławia do Opola przeprowadza się Mariusz Godoś i zostaje instruktorem a następnie prezesem klubu.W ciągu 15 lat instruktorami zostają kolejno: Andrzej Ochowicz (1990), Wojciech Radziewicz (1992), Jan Kasaraba (1993), Robert Gręda (1993), Artur Wiśniewski (1994) i Bogusław Wiśniewski (1999), Aleksandra Radziewicz (2003), Bartosz Wiśniewski (2004). Po ukończeniu studiów opuszczają Opole i zakładają własne kluby: Andrzej Ochowicz w Tarnowie Opolskim, Jan Kasaraba w Głubczycach, Robert Gręda w Strzelinie.Od 1996 roku jedną z podstawowych form działalności klubu staje się organizowanie corocznych, letnich i zimowych obozów sportowych.
W 1996 roku OKKK organizuje grupę dziecięcą, a w 1998 roku grupę dla seniorów.Od 1998 roku klub prowadzi oddział w Dobrzeniu Wielkim, od 2001 roku w Niemodlinie, od 2002 roku w Ozimku, a od 2006 w Łubnianach.W 2004 roku OKKK zostaje organizacją pożytku publicznego.